Regulamin

REGULAMIN BIEGU STĘSZEWSKI BIEG PRZEŁAJOWY

1.Cel

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Promocja gminy Stęszew

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji

2.Organizator

Gmina Stęszew

Kontakt:
Tomasz Makowski
tel. 698 050 150 , bieg@steszew.pl

3.Termin i miejsce biegu

17 marca 2018  – Stęszew – Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego
Start godzina – 12.00

Biuro zawodów
Hala widowiskowo-sportowa

Ul. Poznańska 22A
62-060 Stęszew

Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od 8.30 do 11.15Trasa biegu

Trasa biegu prowadzi po terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dystans to 10 km. Trasa obejmuje jedną pętlę. Start oraz meta usytuowana będzie na plaży przy jeziorze Lipno.  Limit czasu wynosi 1,5h.

4.Pomiar czasu

Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Plus-Timing – oficjalnym czasem jest czas brutto. Zawodnik odbiera chip w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Uwaga niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.Uczestnictwo

W biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (17 marca 2018) będzie miał ukończone 18 lat. Zawodnicy którzy ukończyli 16 lat mogą uczestniczyć w zawodach za zgodą opiekuna prawnego. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin. Limit uczestników wynosi 500.

5.Klasyfikacja

Podczas Stęszewskiego Biegu Przełajowego będą rozgrywane następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– klasyfikacja mieszkańców gminy Stęszew (na podstawie adresu w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym adres zameldowania);

– Klasyfikacja w kat. wiekowych: M20 (18-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60 i więcej), K20 (18-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59lat), K60 (60 i więcej lat),

6.Nagrody i świadczenia dla zawodników

Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie podanym przez organizatora oraz dokonają opłaty startowej otrzymają pakiet startowy w biurze zawodów. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek.
Każdy uczestnik zapisany oraz opłacony do 1 marca 2018 r otrzyma w pakiecie startowym buff – chustę funkcyjną oraz bidon.

W klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn organizator przewiduje puchary za miejsca I –III oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

W klasyfikacji mieszkańców gminy Stęszew najlepszy zawodnik oraz zawodniczka otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe

7.Zgłoszenia do biegu

Zgłoszenia można dokonywać elektronicznie do dnia 6 marca na stronie www.bieg.steszew.pl oraz w dniu biegu tj. 17.03.2018 w Biurze Zawodów, jeśli limit uczestników nie zostanie wcześniej osiągnięty.  Opłaty można wykonać przez system przelewów elektronicznych Przelewy24 lub w biurze zawodów.
Każdy uczestnik może sprzedać pakiet startowy w nieprzekraczalnym terminie – 6 marca. Opłata za przepisanie pakietu wynosi 10 PLN.

O wysokości opłaty startowej decyduje data przelewu.
33 PLN – do  10 lutego 2018 r.
40 PLN – do  6 marca 2018 r.
50 PLN – w dniu zawodów
Osoby urodzone przed 1958 r opłacają 50% od powyższej opłaty startowej.

8.Postanowienia końcowe

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

Wszelkie informacje o biegu są dostępne na stronie www.bieg.steszew.pl

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora